FANDOM


Jean-François Lyotard'ın (1928-1999) bir kavramı. Sözlük anlamıyla [Gr. 'para` ötesi + 'logos' mantık/akıl yürütme] kurulu mantıksal formüllere ve kurallara aykırı bir akıl yürütme süreci anlamına gelir.

Bu kavram, büyük anlatıların meşruluğunu yitirdiği bilgisayarlaştırılmış bir toplumda bilginin meşruluğunu hangi ilke sağlayacaktır sorusuna bir yanıt olarak önerilir Lyotard tarafından.

Uzlaşım ilkesi, bir yandan sistemi meşrulaştıran gerçek amaca ulaşmakta bir araç olması, öte yandan da dil oyunlarının çoğulluğuna karşılık bir paradigmanın koruması altındaki bilginin durağanlaştırılmasına götürdüğü için işe yaramaz. Paraloji, dil oyunlarının eşbiçimli olduğunu varsayan ve bunun için uğraşan terörün reddi ve uzlaşım ideasına bağlanmayan bir adalet ideası ve pratiği yakalama süreci olarak önem kazanır.

Paraloji kavramı, hem postmodern durumda bilginin meşrulaştırma ilkesi, hem de eski dil oyunlarındaki çelişkileri, anomalileri ve paradoksları açığa çıkarma yöntemi olarak iş görür.

Hazret Postmodern Durum kitabını da şöyle bitirmiştir zaten: "Gelin bütünlüğe karşı bir savaş başlatalım, gelin sunulamayana tanıklık edelim, farklılıkları etkin kılıp, adın onurunu kurtaralım".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.