FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
 • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
 • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
Book important Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.


(18 Haziran 1929, Düsseldorf)

Habermas

Jürgen Habermas, Kaynak

Halen Almanya'da yaşıyor.

Habermas Günlüğü (1929-1990) Edit

 • 1929 Düsseldorf'ta doğdu; babasının Sanayi ve Ticaret Odası başkanı olduğu Gummersbach'ta büyüdü.
 • 1949-1954 Göttingen, Zürih ve Bonn'da yüksek öğrenim gördü. (Felsefe, tarih, psikoloji, Alman edebiyatı, ekonomi)
 • 1953 Heidegger üzerine yazdığı ilk eleştirisi, Frankfurtter Allgemenie Zeitung'da yayımlandı. Aydınlanmanın Diyalektiğini okuması.
 • 1954 Bonn'da Erich Rothacker ve Oscar Becker'in gözetiminde doktora çalışması yaptı. Doktora tezi: "Das Absolute und die Geschichte. Von der Zweipatltigkeit in Schellings Denken" (Mutlak ve Tarih. Schelling'in Düşüncesinde İkilemler.)
 • 1954-1956 Serbest gazetesi olarak çalıştı.
 • 1955 Ute Wesselhoeft ile evlendi.
 • 1956 Adorno'nun asistanı olarak Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'ne giriş. Ludwig von Friedeburg, Christoph Oehler, Friedrich Weltz ile birlikte, Student und Politik (Yüksekokul Öğrencileri ve Politika) başlıklı çalışmayı yaptı.
 • 1959 Frankfurt'tan ayrılma. 1959-1961 yılları arasında DFG'den doçentlik bursu aldı. Struktur Wandel der Öffentlichkeit'ı (Kamuoyunun Yapısal Dönüşümü) yazdı. Bu çalışma 1962'de basıldı.
 • 1961 Marburg'da Wolfgang Abendroth'un yanında doçentlik çalışmasını yaptı. Habermas, Sosyal Demokrat Parti ile uyuşamayacağı kararını verdikten sonra SDS'ye (Alman Sosyalist Öğrenci Birliği) üye oldu. Marburg'da doçentliğini aldı. Başlangıç dersi: "Klasik Politika Öğretisinin Toplumsal Felsefeyle İlişkisi."
 • 1961-1964 Heidelberg'te felsefe profesörü. Başlangıç dersi: "Fransız Devrimi'ne Hegel Eleştirisi."
 • 1963 "Theorie und Praxis" yayımlandı. Popper-Adorno arasındaki tartışmada, Popperci Hans Albert'in muarızı olarak Adorno'nun yanında yer aldı.
 • 1964 Max Horkheimer'in halefi olarak Frnakfurt'ta Felsefe ve Sosyoloji profesörü. Peirce okumaları.
 • 1965 Frankfurt'ta başlangıç dersleri. "Erkenntnis und Interesse" (Bilgi ve İnsan İstemeleri)
 • 1967-1968 "Die Scheinrevolution und ihre Kinder" (Sözde-devrim Çocukları), öğrenci hareketi ile tartışma.
 • 1968 Erkenntnis und Interesse ve Technik und Wissenschaft als İdeologie (İdeoloji Olarak Teknoloji ve Bilim) yayımlandı.
 • 1971-1981 Carl-Friedrich von Weizsecker ile birlikte Stamberg'de bilimsel-teknik dünyadaki hayat şartlarını araştıran Max-Planck Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı.
 • 1971 Habermas-Luhmann tartışması. (Bu tartışma sonradan, Theorie der Gesselschaft oder Sozialtechnologie başlığıyla yayımlandı)
 • 1973 Stutgart kentinin Hegel ödülünü aldı. Münih Üniversitesi Habermas'ı onursal üye olarak tanımayı reddetti.
 • 1976 "Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus" (Tarihsel Materyalizmin Yeniden İnşası)
 • 1980 Frankfurt şehrinin Adorno ödülünü aldı. Postmodernizm eleştiri.
 • 1981 "Theori des Kommunikativen Handels" (İletişimsel Eylem Teorisi) 2 cilt olarak yayımlandı.
 • 1983 Frankfurt'ta Sosyoloji ve felsefe profesörü, aynı zamanda Münih'teki Max-Pnack Enstitüsü'ne bağlı Psikoloji Araştırmaları üyesi.
 • 1983 Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln (Ahlaki Bilinç ve İletişimsel Eylem)
 • 1985 "Der Philosophische Diskurs der Moderne", (Modernliğin Felsefi Söylemi) Die neue Unübersichtlichkeit (Yeni Obskürantizm) Dietere Heinrich ile Metafizik tartışması.
 • 1986 Ernst Nolte, Michael Stürner, Klaus Hildebrand, Andreas Hillgruber ile Tarih üzerine tartışma (Historikerstreit)
 • 1987 "Eine Art Schadenabwickung" (Zararın Tasfiyesinin Bir Şekli)
 • 1989 Habermas Hamburg Üniversitesi'nin onur doktoru unvanını aldı.
 • 1990 "Die Nachholende Revolution". (Telafiedici Devrim)

Ayrıca bkz. Edit

Kaynakça Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.