FANDOM


Küratörlüğü Dimitri Bulatov tarafından yapılan, bir kitap ve 4 CD'den oluşan geniş çerçeveli bir ses şiirleri antolojisi. 2003 yılında yayınlanmıştır.


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
  • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
  • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
"Uluslararası, teknolojik bir kültürün içerisinde yaşıyoruz ve yeni binyıla girdiğimiz andan itibaren bizi çevreleyen, türlerarası yeni kültür yolunda bize rehberlik edecek yeni haritalara kaçınılmaz olarak ihtiyacımız var. Bu ufukötesi antoloji, dikkatimizi yönlendirmemizi bekleyen çokluortam şiirin yenilikçi türlerine önemli bir rehber önermektedir."

–Dr. Prof. Nicholas Zurbrugg, De Montfort University, Leicester, UK

Homosonorus
Sonorus2
Sanatta elektronik-teknolojik birleşme ile adı anılan 1980'ler ve 90'lar dönemi önemli bir dönüm noktasında yeni çağa adım attı: Felsefe, sosyal bilimler ve sanat arasındaki yakın bağların getirdiği sorun. Yirminci yüzyılın bütünü için karakteristik olan bu üçlü, dile ve akıp giden yaşamdaki uygulama seçeneklerine dair aşırı bir duyarlığın da temeli oldu. İnsanın bilgi dağarcığının bütün alanlarını birden kaplayan bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin şu anki durumu, yazarı (editör, yayımcı, araştırmacı vb.) "büyük dilbilimsel söylem" içinde ifade edilen ve daha çok bireysel fenomenlerin etkili olacağı başka türlü bir yorumlama yöntemine zorlamaktadır. Bu geçiş süreci, sanatta net olarak sınırlandırılmış ve iyi kurulmuş alanların, yavaş yavaş belirsizlişmesine yol açmıştır. Bugün modern yazının tarihsel kategorileri nelerdir? Yer değiştiren türler arasında geçişler nerede olmaktadır? Bu soruların cevabı çağdaş ortamlararası (intermedia) gözdelerden biri olan ses-şiiri ile bulunabilir.

Biçimsel edebiyat alanındaki yarım yüzyılı aşan yaratıcı çabalar sadece edebiyattan ve sanattan ayrı olarak bilimsel ve teknik alanlara bir taşma olarak değil, aynı zamanda edebiyatın kendi kullanımı için gerçekliğin sentetik yapısına dair çok sayıda tekniğinin yeniden düzenlenmesi olarak da sonuçlandı. Bu gelişmelerin ışığında, ses şiir, geleneksel şiirden oldukça farklı bir biçim ve bir iç yapı kazandı. Bir yandan, özellikleri; düzenlemesi fonetik tirim ve tempolarla, ses düşüşlerinin atımlarıyla, çabuk sözlü aliterasyonlar ve geçişlerle, beklenmeyen ses uyumu vurgulamaları ile köklü bir ortam yaratırken, hareketle ve performansla görsel bir bütünlük sistemi oluşturmuştur. Diğer yandan, çağdaş ses şiiri; hem bir sesi oluşturmak, değiştirmek ve sunmak için elektronik kökenli geniş çaptaki araçlardan faydalanırken, malzemesini iletişim ağları içinde kullanan teknolojik, yöntemsel bir alandır. Akustik modeline göre üretilmiş bir ses şiir çalışması, şiiri ve müziği dengeler ve de bu tür bir yapıt, detaylandırılarak üzerine çalışılmış bir ses senfonisi biçiminde de görülebilir.


Ses şiirinin gerçek görünümü, ses şiirinin poetikasını birleştiren çok sayıdaki önemli eğilimi gözlemleyebileceğimiz sonsuz bir çeşitliliği gözler önüne seriyor.

Fonetik şiir: Sesleri üreten fiziksel eforun ve yalın ses olanaklarının tekrar düzenlenmesidir. Dada ve Futurizm tarih boyunca gelişme göstermek fonetik şiir sanatının çağa uygun bir versiyonu haline gelmişlerdir. Ses şiirinin öncü isimleri arasında Henri Chopin (Fransa), Carlfriedrich Claus (Almanya), Arriga Lora-Totina (İtalya) sayılabilir. Bu anlayışın belli başlı başarılı sanatçıları arasında Valeri Scherstjanoj (Almanya), Jaap Blonk (Hollanda) and Paul Dutton (Kanada) görülebilir.

Kavramsal şiirler: yapıtı organize eden bir tema ve şiirin içindeki teatral yapı üzerine kurulmuştur, bu yaklaşımda kavramsalcı sanatçıların 70'lerde ve 80'lerde yaptıkları araştırmaların büyük rolü vardır. Bu eğilim, Amerikalı Konseptualizm klasiği Richard Kostelanet, Brazilyalı şair Philadelpho Menezes ve Rus sanatçı Sergei Provorov'dur.

Tekno-gövde-şiirleri (techno-body-poems), yazılım-şiirleri(soft poems) ve net şiirleri: tanıma göre, sessel elemanların ve teknolojik örneklemlerin (sample) (yazılımla, net/ağ ve yaratıcı programcılıkla [creative computering]) semantik fonksiyonlarının ortak olarak kullanımasıdır. Bu türün çeşitli örneklerini Pierre-Andre Arcand (Quebec), Trevor Wishart (England), Liesl Ujvary (Austria) and Lars-Gunnar Bodin (Sweden) vermişlerdir.

Bu alanların çokluğu ve çeşitliliği, ses şiirinin canlılığını ve yeni teknolojilerin gövde ve ses ile harmanlama yeteneklerini göstermektedir. Ve şiir sanatının her türlü deneyselliğe açık olduğunu da göstermektedir.

Kaynaklar Edit

http://www.kunstradio.at/PROJECTS/CURATED_BY/BULATOV/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.