FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
 • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
 • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
Ambox rewrite gold Bu madde, PoetikharsWiki standartlarına uygun değildir ve bu nedenle düzenlenmesi gerekmektedir.
Maddeyi Vikipedi standartlarına uygun biçimde düzenleyip, geliştirerek PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Accessories-text-editor Bu maddede kullanılan üslubun, ansiklopedik bir yazıdan beklenen resmî ve ciddi üsluba uygun olmadığı düşünülmektedir.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Book important Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.


"Ben kendini düzelten biri değilim" diyen Guy Debord'un ilk baskısı Kasım 1967'de Paris'te BuchetChastel yayınevi tarafından yayımlanan kitabı. Kitabın orijinal adı: La Société du Spectacle.

Kitap Hakkında Edit

Debord, Fransızca 3. Baskı için okurun dikaktine başlıklı metinde şöyle diyor:

"1968 olayları kitabın tanınmasını sağladı. Tek bir kelimesini bile değiştirmediğim kitabın yeni basklıları 1971 yılından itibaren Champ Libre yayınevi tarafından yapıldı; bu yayınevi, editörü Gérard Lebovici'nin 1984 yılında öldürülmesinden sonra Gérard Lebovici adını aldı. Yeni baskılar 1991 yılına kadar düzenli bir şekilde bu yayınevinden birbirini izledi. Şimdiki baskı da 1967 baskısının kelimesi kelimesine aynısı olarak kaldı. (...) Bu kitabı, gösteri toplumuna bilinçli bir şekilde zarar vermek amacıyla yazıldığını göz önüne alarak okumak gerekir. Bu kitap asla abartılı bir şey söylemedi."

Guy Debord, 30 Haziran 1992

Gösteri Hakkında Edit

 • Gösteri kendini hem bizzat toplum olarak, hem toplumun bir parçası olarak ve hem de bir birleştirme aracı olarak sunar.
 • Gösteri, toplumun bir parçası olarak, özellikle, bütün bakış ve bilinçleri bir araya getiren sektördür. Bu sektör ayrı olduğundan, aldatılmış bakışın ve yanlış bilincin yeridir; ve gerçekleştirdiği birleşme genelleştirilmiş ayrılığın resmi dilinden başka bir şey değildir.
 • Gösteri kendini tartışılmaz ve erişilmez devasa bir olumluluk olarak sunar. "Görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür" der, başka bir şey demez.
 • Gösteri, bizzat kendisi için gelişen iktisattan başka bir şey değildir.
 • Gösteri, sonuçta uyuma arzusundan başka bir şey ifade etmeyen, zincire vurulmuş modern toplumun gördüğü kötü düştür. Gösteri, bu uykunun bekçisidir.
 • Gösterinin kökeninde yatan şey, en eski toplumsal uzmanlaşma, yani iktidarın uzmanlaşmasıdır. Dolayısıyla, gösteri bütün diğerleri adına konuşan uzmanlaşmış bir etkinliktir.
 • Gösteri, bütün diğer ifadelerin yasaklandığı hiyerarşik toplumun kendisi karşısındaki diplomatik temsilidir. Buarada en modern olan aynı zamanda en arkaik olandır.
 • Gösteri, kendi kendisinin ürünüdür ve kurallarını kendisi koyar: O bir sahte-kutsaldır. Kendisinin ne olduğunu kendi gösterir.
 • Gösteri, ayrı olanı birleştirir, ama ayrı olarak birleştirir.
 • Gösteri paranın öteki yüzüdür: Bütün metaların soyut genel eşdeğeridir.
 • Gösteri, modern toplum gibi, hem birleşik hem de bölünmüştür. Modern toplum gibi gösteri de birliğini kopma üzerine kurar.


(Gösteri Toplumu, Çev. Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, İkinci Basım, Ayrıntı Yayınları, 2006)

Farklı Edisyonların Kapakları Edit

Kaynaklar Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.