FANDOM


Nuvola apps important Bu makale taslak halindedir.
  • Bu makalenin Madde Taslakları altında yer almasına özen gösteriniz.
  • Güncel bir madde olarak kaydetmeden önce lütfen Taslak: olmaktan çıkartınız ({{Taslak}} kısmını siliniz).
Book important Bu maddedeki bilgilerin eksik ve/veya yetersiz olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.
Accessories-text-editor Bu maddede kullanılan üslubun, ansiklopedik bir yazıdan beklenen resmî ve ciddi üsluba uygun olmadığı düşünülmektedir.
Konuyla ilgili tartışma için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Maddeyi geliştirerek ya da konuyla ilgili tartışmaya katılarak PoetikharsWiki'ye katkıda bulunabilirsiniz.

TanımEdit

Bir tanıma göre Görsel Şiir'in anlam ile ilişkisi[1];

Bir görsel şiirde yekpare bir bütün olarak eserin çözümlenmesinde çok önemli olan anlambilimsel iletiyi açığa çıkaran ikonik öğeler olduğunu savunmak ilgisiz olmayacaktır. Anlamlı birimlerden resimsel öğeler. Bu birimler anlambilimsel olarak sözel olanlarla ilişki içindedir, eserin sözel bileşeninin gerektiği durumlarda. Görsel öğelerin basit bir model biçimlendirmesi ya da karmaşık bir yapı oluşturmasına bakılmaksızın, sözel olanın görsel olan yanındaki imtiyazının görsel şiirde uygulanabilir değildir. Sözel öğe yoksunluğunda resimsel öğeler anlambilimsel anlamın iletimin tüm sorumluluğunu üstüne alır. Bu anlam müphem ve meçhul ya da anlaşılabilir olabilir.

Bir başka tanımlamaya göre, Görsel Şiir'in alanı[2];

Görsel şiir yalnızca sese yönelik tavrı nedeniyle değil, aynı zamanda tarihsel şiir hareketlerinin teknik ve kurallarına karşı durduğu için de radikal bir tavırdır.

Bu anlamda[3];

Görsel şiir (...) tüm dizge operasyonlarının en nihayetinde ses ve sentaksta takılı kaldığını, dizge ya da ses kırım sonucu oluşan her yeni yapının da verili dizgelere dahil olduğunu fark etti. Görsel şiir, bu amaçla, gözün gördüğünün zihin tarafından açık yorumunun, bir algı ideolojisi üzerinden fethedilmesine rağmen, tam da retinanın arkasında ya da bir kameranın karanlık alanının içinde kalan, zihin tarafından bilinç ve düşünce düzeyinde anlamlandırılması zor bir içeriğe sahip, kendinden menkul bir görüntüyü( ya da harfsel görüntüyü) aktarmaktır ki bu görüntü salt ve anlıktır. Bu görüntü ikon-kırıcı bir görüntüdür.

Derya Vural ise[4] yazısında şu tespitleri yapar;

Görsel şiir için, kullanıma hazır, sistematik bir yönerge, referans kitabı ya da işleri yorumlamaya yarayacak bir kılavuza sahip değiliz. Görsel şiirin her ne kadar bireysel olarak ele alınması gerekiyorsa da gözlemlerimizi, malzemeyi sınıflandırmak, açıklayabilmek için bazı özel bölümler zorunludur. Çok sayıda çeşitli olgu birbiriyle kıyaslanmadıkça, görsel şiir kuramı formule edilip öğretilemez. Ve görünen o ki görsel şiir kuramını, görsel şair yani uygulayıcısı oluşturacak.
tır. Böylece Vural görsel şiir karşısındaki durumumuzu[5];

"(...) hatıraların güvenli dünyasından uzakta, bilinmezin kapısında, ilk anın enerjisiyle karşılaşmaya gönüllü olmak dışında bir gücümüz yoktur."
diyerek özetler.

Tarihsel Görsel ŞiirEdit

ÖncülerEdit

ÇağdaşlarEdit

Günümüzde Görsel ŞiirEdit

Türkiye'de Görsel ŞiirEdit

EleştiriEdit

EylemEdit

KaynakçaEdit

  1. İMGE YAZIMI: Çağdaş Rus Görsel Şiiri Değerlendirmesi, Tatiana Nazarenko
  2. GÖRSEL ŞİİR ÜZERİNE
  3. a.g.e.
  4. Görsel Şiir Dili
  5. Görsel Şiiri Neden Okuyamıyoruz
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.