FANDOM


Tanım Edit

Gallerix-hars

poetikhars.com iş defterleri sayfası

İş Defterleri, Poetikhars.com adresinde yer alan, şairlerin Görsel Şiir Serilerinden oluşan, içerik biçimleridir. Bu defterler Poetikhars.com sitesinde izlenebilir.

Kullanım Edit

Drupal tabanlı, poetikhars.com web sitesi modüllerle işlediği için, 2007 yılından itibaren, görsel şiir içeriğini şairlerin daha rahat ekleyebilmesi için düşünülen formül, Gallerix isimli modül olmuştur[1].

Kaynakça Edit

  1. Gallerix'in kullanımı hakkında demo sayfası
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.